Assistans

Assistansupproret

 

Detta är ASSISTANSUPPRORET

 

Regeringen med Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister i spetsen vill "se över assistanslagen" den kostar helt enkelt för mycket enligt henne.

 

I Regeringsbeslutet från 2015-05-26 sägs följande: "Ökar kostnaderna för insatser enligt LSS som en följd av ökad kvalitét och träffsäkerhet ska kostnadsökningen finansieras genom besparingar i assistansersättningen."

 

Vidare:

 

"På grund av de senaste årens kraftiga kostnadsökningar behöver därutöver besparingar göras av statsfinansiella skäl"

 

Det råder ingen tvekan vad Åsa Regnér och hennes departement är ute efter, om LSS skall ha en fortsatt och bättre kvalité så skall detta genomföras genom att dra in pengar för assistentersättningen. Dessutom behövs mer tas därifrån för att fylla något hål i statsfinanserna.

 

Åsa Regnér som är ytterst ansvarig duckar och har tillsatt utredningen som skall vara klar i September 2018, EFTER VALET!

 

 

 

Rör inte min Assistent!

 

Ta ställning du också, tillsammans är vi starka och kan påverka

Vi vill:

 

* Att utredningen görs klar i god tid innan riksdagsvalet 2018

 

* Att Åsa Regnér kan garantera att instutioner inte kommer att vara en lösning, ej heller hemtjänsten

 

Få svar på följande frågor:

 

* Hur tänker Ni när besparing i assistansersättningen skall finansiera bibehållen kvalité?

 

* Hur många fler arbeten har LSS reformen skapat och vad har det genererat tillbaka till staten i form av skatter?

 

* Vem tar ansvar för de familjer och brukare som får återgå till ett instutionssamhälle?

 

* När reformen gör så att assistanbolag får lägga ner vem har då ansvar när deras brukare lämpas över till kommunerna? (Försäkringskassan har förvarnat kommunerna att de med kort varsel kan tvingas ta emot dessa brukare)

Skriver du under på detta?

 

"Rör inte min assistent"

Skriv på här

Krantzz Föreläsning HB

969774-6395

Furuvägen 3,

820 20 Ljusne

Bankgiro: 757-3488

Swish: 123 197 95 66