Alkoholberoende

Alkoholberoende

 

 

Symtom

Några tecken på att man är alkoholberoende är att man:

 

 • måste dricka mer alkohol för att bli lika berusad som tidigare
 • känner ångest och oro, har abstinensbesvär när man slutar dricka och måste dricka alkohol för att må bra igen
 • har misslyckats med att dra ner på drickandet
 • ägnar mycket tid åt att dricka alkohol och sedan återhämta sig
 • fortsätter att dricka fast man märker att det skadar hälsan.

 

Alkoholberoende kan också orsaka en mängd skador och sjukdomar i hela kroppen.

 

Behandling

Om man är beroende av alkohol vill man ofta inte inse sitt problem. För att lyckas med att bryta sitt beroende måste man förstå allvaret i sin situation och själv vilja förändra den. Man är då också mer mottaglig för hjälp.

 

Man kan få bra stöd och råd av Anonyma alkoholister, Länkarna och andra självhjälpsgrupper.

 

Läs mer om "Anonyma alkoholister"

 

Ibland kan man behöva ta läkemedel i samband med behandling mot alkoholberoende.

 

När ska man söka vård?

När man vill ha hjälp med att ändra sitt sätt att dricka alkohol kan man ta kontakt med en vårdcentral eller en beroendemottagning. Det är socialtjänsten i varje kommun som har ansvaret för att man ska få vård om man har ett alkoholberoende.

 

Om man har en arbetsgivare som är ansluten till företagshälsovården kan man ofta få hjälp där.

 

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för råd.

 

Vad händer i kroppen?

 

Både hjärnan och kroppen påverkas

Alkoholberoende är en sjukdom som oftast utvecklas under en längre tid. Kroppen vänjer sig vid att man regelbundet dricker mycket alkohol, och därför blir det till slut svårt att sluta dricka.

 

Alkohol påverkar stora delar av hjärnan, speciellt genom att störa signalöverföringen i nervcellerna. Alkohol stimulerar hjärnans belöningssystem. Olika människor påverkas på olika sätt av alkohol. Ofta känner man sig glad och tillfreds och alkohol dämpar också oro. När man dricker små mängder alkohol märks den stimulerande effekten som mest, men när alkoholmängden ökar blir man snarare dämpad än uppåt.

 

Om man dricker mycket alkohol under lång tid kan man få abstinensbesvär när man slutar dricka. De yttrar sig som ångest och oro, svettningar, darrningar, hjärtklappning, illamående och sömnproblem. Vanligen försvinner besvären efter ett par dagar. Men abstinensbesvären kan komma tillbaka och ibland leder de till att man börjar dricka igen.

 

Beroendet kan vara smygande

Det kan vara svårt att veta var gränserna går mellan att dricka lagom, att dricka för mycket och att vara beroende av alkohol. Om någon i familjen eller omgivningen reagerar är det ofta ett viktigt tecken på att man dricker för mycket.

 

Inom sjukvården brukar man prata om att någon är alkoholberoende om minst tre av dessa påståenden stämmer in:

 

 • Man måste dricka mer alkohol för att bli lika berusad som tidigare. Om man ofta blir full kommer man att tåla mer och mer, och efter tillräckligt lång tid kan man bli beroende.

 

 • Man får abstinensbesvär när man slutar dricka. Dagen efter att man har druckit kanske man måste ta en återställare för att må bra igen.

 

 • Man dricker mer alkohol eller dricker under längre tid än vad man hade tänkt.

 

 • Man har gjort flera misslyckade försök att minska på drickandet.

 

 • Man ägnar mycket tid åt att få tag på och dricka alkohol, och åt att återhämta sig efter att man har druckit.

 

 • Tankarna kretsar kring alkohol.

 

 • Man struntar i viktiga aktiviteter i yrket eller på fritiden på grund av drickandet.

 

 • Man fortsätter att dricka trots kroppsliga och/eller psykiska besvär som har med alkohol att göra.

 

 • Andra varningssignaler kan vara att man inte vill inse eller tala om hur mycket man dricker. Man kanske ser till att det alltid finns alkohol hemma och hittar ursäkter för att dricka. Det kan också vara så att man funderar på att ha vita veckor och pratar om att sluta helt någon gång längre fram när det "passar bättre".

 

Om man dricker för mycket riskerar man att få skador och sjukdomar. Man kan också få svårt att orka genomföra det man planerat. Allt mer tid går åt att dricka och att återhämta sig efter att man druckit. Då hämningarna släpper när man druckit är det lätt att säga eller göra något som är dumt eller till och med farligt. Det här leder ofta till problem i familjen, bland vänner och på arbetet.

 

Beroendet smyger sig ofta på gradvis utan att man kanske själv märker det. Sedan kan beroendet bli mycket starkt, både fysiskt och psykiskt. Till slut kan det bli så att man känner ett tvång att dricka trots att man vet hur mycket alkoholen har förstört. Man tappar kontrollen över sitt eget liv.

 

Man kan vara alkoholberoende även om man inte druckit alkohol på länge. Om man börjar dricka alkohol finns en risk att man går tillbaka till sitt tidigare dryckesmönster.

 

Människor blir olika lätt beroende

Det kan skilja mycket mellan olika människor i hur mycket och hur länge man kan dricka innan man blir beroende av alkohol. Vissa kan dricka mycket i flera år utan att bli beroende, medan andra blir beroende på kort tid.

 

Människor påverkas på olika sätt av alkohol. En del får mest upprymda, positiva känslor och blir mer utåtriktade. Andra reagerar med att bli trötta, retliga, aggressiva och kanske nedstämda redan efter lite alkohol. Ytterligare en del använder alkohol för att dämpa oro. Ju mer positivt man upplever påverkan av alkohol, desto större är risken att bli beroende.

 

Hur vanligt är alkoholberoende?

Det är inte klarlagt hur många som är alkoholberoende, men det är vanligare än många tror. Det är inte alltid lätt att se vem som är alkoholberoende. Många har familj, arbete och en ordnad ekonomi.

 

Kvinnor har tidigare av tradition druckit mindre alkohol än män, men nu är skillnaderna inte så stora. Kvinnor i allmänhet har en mindre kropp än män i allmänhet. Dessutom är kvinnans kropp är av olika skäl mer känslig än mannens. Därför bli kvinnor lättare alkoholberoende och får oftare skador av sitt drickande.

 

Alkoholberoende och ärftlighet

Det har länge diskuterats hur mycket arv och miljö påverkar risken för alkoholproblem. Forskning har visat att risken att man ska få sjukdomen ökar om man har en nära släkting är alkoholberoende, men även om det finns en ärftlig risk spelar miljön alltid en stor roll för om man ska bli beroende av alkohol.

 

En del av dem som är alkoholberoende blir inte så påverkade av alkohol och mår inte dåligt dagen efter. Den egenskapen är ofta ärftlig och ökar risken för att man börjar dricka för mycket.

 

Källa: http://www.1177.se/

 

DEVISER & RÅD VI FÖRSÖKER LEVA EFTER

 

 • Tid tar tid
 • Ta det lugnt
 • En sak i taget
 • Det viktigaste först
 • Gör det enkelt
 • "Det är bra mycket trevligare att vara två"
 • "Ingen kan vara nere med en ballong!"
 • "Åar vet att det inte är någon brådska.

Tids nog kommer vi fram."

 • "Livet handlar inte om att vänta tills ovädret går över utan det handlar om att lära sig dansa i regnet."

Krantzz Föreläsning HB

969774-6395

Furuvägen 3,

820 20 Ljusne

Bankgiro: 757-3488

Swish: 123 197 95 66