Medberoende

Medberoende

Medberoende innebär att man låter en annan persons beteende påverka och styra ens eget sätt att vara samtidigt som man på alla vis försöker kontrollera den andra personen.

 

Om man är medberoende i relationer till andra människor, tar man mer hänsyn till och är mer beroende av deras känslor, tankar och beteende än sina egna tankar och känslor. Som medberoende låter man en annan människas beteende styra ens eget sätt att vara. Man går helt upp i den andres problem och man kan uppleva att man till slut inte ”existerar” annat än när man uppoffrar sig för någon annan.

 

När man är medberoende är man så upptagen av den andres problem att man inte har tid att försöka lösa sina egna. Man bryr sig så mycket om den andre att man glömmer sig själv.

 

Man har behov av att kontrollera det som händer den andre för att uppväga att man har förlorat kontrollen över sitt eget inre liv. Slutligen känner man att man måste ta ansvar för den andre personen efter som man uppfattar personen som ansvarslös.

 

Källa: http://valet.se/medberoende.htm

 

Tecken på att man är medberoende

  • Missbrukaren kommer alltid i första hand och du gör allt för att hålla henne/honom på bra humör vilket ibland gör att du förser missbrukaren med dennes val av drog oavsett om det handlar om mat-, alkohol-, drog-, våld-, spel-, läkemedels- eller träningsmissbruk.

 

  • Du är undergiven och anpassar dig till missbrukarens humör, regler och vilja.

 

  • Du försöker vara missbrukarens klippa trots att det tär mer på dig än vad det hjälper

 

  • Du är den som försvarar, döljer och slätar över missbrukarens destruktiva handlingar inför både dig själv och när andra påpekar detta.

 

Hur är en medberoende som person?

Den personen som är medberoende lever oftast i ett destruktivt förhållande med den missbrukande personen och en medberoende kan vara alltifrån en mamma, bror, kompis eller en partner och många gånger mår denne person minst lika dåligt som den missbrukande. Ett vanligt kännetecken för en medberoende är dennes oförmåga att hålla en god självkänsla och att alltid förlita sig mer till missbrukaren för stöd än till sig själv. Vidare har medberoende personer svårt att sätta tydliga gränder och de blir ofta överkörda och är lätt manipulerade samt osäkra som individ.

 

Hur slutar man vara medberoende?

Det första steget både för en missbrukare och för en medberoende är att göra sig av med problemet och sluta med ovanan. För en missbrukare innebär detta att sluta med sin drog men för den som är medberoende handlar det om att göra sig fri från missbrukaren. Ett bra steg i rätt riktning är att börja gå i terapi för att bygga sin självkänsla och få stöd och hjälp av någon professionell att våga ta steget att bli fri från missbrukarens grepp.

 

Källa: http://al-anon.a.se/att-vara-medberoende

Krantzz Föreläsning HB

969774-6395

Furuvägen 3,

820 20 Ljusne

Bankgiro: 757-3488

Swish: 123 197 95 66